iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Dossier Kinderen bidden voor Kinderen

Kinderen bidden voor Kinderen is een stichting die zich, samen met vrij­willigers en in samen­werking met parochies en bisdommen, inzet om kinderen te laten ervaren wat bidden is en hen te motiveren om dit te (gaan) doen. Jaarlijks wordt in oktober een lande­lijk evene­ment geor­ga­ni­seerd. Daar­naast worden ook lokaal diverse activi­teiten onder­steund. Zie ook www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

[0 berichten in dit dossier]


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.