iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Privacy

Privacy

Vanwege het in wer­king treden van de Algemene Verordening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) op 25 mei 2018, zijn alle fotoseries van ac­ti­vi­teiten met kinderen jonger dan 16 jaar van deze website verwijderd.

Dat betekent dat er geen foto’s van Communie­vie­ringen en Vormsel­vie­ringen meer op deze website staan. Maar ook fotoseries van de bij­een­komsten van Kinderen bidden voor Kinderen en de gezins­week­enden kunnen we helaas niet meer tonen. Het is prak­tisch niet haal­baar en absurd om van de ouders van ieder kind een ondertekende verklaring van toestem­ming te verwerven.

Voortaan zullen nog alleen fotoseries worden geplaatst van ac­ti­vi­teiten voor vol­was­se­nen. Daarbij zullen geen close-ups worden geselecteerd tenzij ze onder de zogeheten jour­na­listieke exceptie vallen.

Wordt een foto van een betrok­ke­ne ge­pu­bli­ceerd, dan heeft de betrok­ke­ne altijd het recht om de foto te laten verwijderen. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen publicatie van een foto wordt deze binnen 24 uur na ontvangst van de mel­ding verwijderd.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.