iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Profiel

Profiel

iMoose houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen en onder­hou­den van web­si­tes - in de ruimste zin des woords. Zowel het gra­fisch ontwerpen, redi­geren en corri­geren van teksten als het imple­men­te­ren van een database met bijbe­horende admini­stratie­pagina’s is bij ons in goede han­den.

Daar­naast zijn we regel­ma­tig met camera te vin­den in de diverse kerken. Voor het Sint-Jans­centrum en Bisdom ’s-Hertogen­bosch maken we foto­series van diaken- en pries­ter­wij­dingen, maar ook voor andere gelegen­heden (communie / vormsel / jubilea / ...) wor­den we regel­matig gevraagd.

Wie is Wim Koopman?

Met 12½ jaar erva­ring in de ICT-sector was het in 2005 tijd om mijn eigen bedrijf te starten.

Voordat ik mijn eigen bedrijf startte ben ik 8½ jaar als consultant werk­zaam geweest voor SuperNova dat later werd over­geno­men door WRQ, een inter­natio­naal software­bedrijf (beter bekend van terminal-emulator Reflection) met hoofd­kantoor in Seattle. Diverse projecten in binnen- en buiten­land heb ik gedaan, onder andere voor NOC*NSF, Uni­ver­si­teit Utrecht, Freightliner UK, de Ameri­kaanse marine, Commit, Moret, Q8, enzo­voort. In 2001 heb ik als expat gewoond en gewerkt in Seattle, Washington, in het noord-westen van de Verenigde Staten.

Daarvóór werkte ik 4 jaar bij Getronics en was ik op het hoofd­kantoor verant­woor­de­lijk voor de techniek achter de consolidatie van de fi­nan­ciële en personele cijfers. Daar­naast heb ik de nieuwe huis­stijl ver­taald in een fraaie set van templates en Word macro’s die inter­natio­naal wer­den gebruikt.

In 1997 heb ik de web­si­te van het Katho­liek Nieuws­blad opgezet en sinds 2001 is ook de web­si­te van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam onder mijn hoede. Sindsdien ben ik -met name voor ker­ke­lijke organi­sa­ties- bezig met het bouwen en onder­hou­den van web­si­tes.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.