iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Oprichtingsviering H. Franciscusparochie Bommelerwaard

gepubliceerd: zondag, 6 januari 2013
Oprichtingsviering H. Franciscusparochie Bommelerwaard

Op het feest van de Open­ba­ring des Heren, in de volksmond beter bekend als Drie­ko­nin­gen, vond de Oprich­tings­vie­ring van de nieuwe pa­ro­chie plaats. Met het voorlezen van het decreet van de bis­schop ging de nieuwe pa­ro­chie offi­cieel van start.

De kerk in Kerkdriel zit goed vol als op zon­dag 6 januari de oprichitngs­vie­ring van start gaat. Hoofd­cele­brant tij­dens deze vie­ring is mgr. Mutsaerts. Vica­ris-generaal en waar­ne­mend pastoor Van den Hout, Bertus Bus pr. en Stefan Schevers pr. zijn con­cele­branten. Het koor is wel 60 mannen en vrouwen sterk.

Tijdens de vie­ring wor­den zeven symbolen naar het altaar gebracht, uit iedere fuserende pa­ro­chie een. Ver­vol­gens leest een ver­te­gen­woor­diger van die pa­ro­chie een voor­bede.

Na de vie­ring speelt de Ko­nin­klij­ke Harmonie Semper Crescendo van Kerkdriel het Lang zal hij leven voor de nieuwe Heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Ook pastor Stefan speelt trompet en voegt zich bij de fanfare waarna de hele stoet rich­ting het Multi­func­tio­neel Centrum De Kreek marcheert.

Het was een mooie vie­ring waarbij de rea­lis­tisch-optimis­tische hou­ding een veel­be­lo­ven­de toe­komst inluidt.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.