iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Begrafenis pater Groenen

gepubliceerd: donderdag, 28 oktober 2010
Begrafenis pater Groenen

Op don­der­dag 28 ok­to­ber 2010 is Pater Groenen - ‘Een pries­ter op han­den gedragen’ begraven in ’s-Hertogen­bosch.

Pater Groenen was na de vie­ring bij de msc in Tilburg naar het Sint-Jans­cen­trum gebracht, waar de bis­schop met de aanwe­zige pries­ters en se­mi­na­risten een gebeds­wake hield. Voor het laatst bracht Pater Groenen de nacht door in het semi­na­rie, dat hij mede had opgericht en waar hij gedurende bijna 25 jaar biecht­va­der was geweest.

Op de ochtend voor de uit­vaart brachten vele vrien­den nog een laatste groet aan het lichaam van 'de Pater' in de semi­na­rie­ka­pel. Ver­vol­gens werd Pater Groenen, die voor tal­loze mensen een gees­te­lijk bege­lei­der was geweest op hun levensweg, door zes pries­ters van het Bossche bisdom op de sch­ou­ders naar de ka­the­draal gebracht, begeleid door een lange pro­ces­sie van familie, se­mi­na­risten, diakens, pries­ters en bis­schop­pen.

Na afloop van de eucha­ris­tie­vie­ring toog de ge­meen­schap naar het kerkhof in Orthen, waar Pater Groenen werd bij­ge­zet in de crypte van de bis­schop­pe­lijke graf­ka­pel.

Bij de oprechte droef­heid om het afscheid heerst ook een grote dank­baar­heid om de goede her­der, die de Heer ons in de persoon van Pater Groenen ge­schon­ken heeft. Hij was een man met een groot hart, luisterbereid en te allen tijde be­schik­baar, met een diepe wijs­heid en een gezegende mild­heid.

We bid­den dat Pater Groenen nu het Hemelse Vaderhuis mag binnen­gaan. Moge hij daar voor de semi­na­rie­ge­meen­schap ten beste spreken, opdat ook wij pries­ters mogen wor­den naar het Hart van de Heer, in een trouwe dienst aan God en aan de Kerk, naar het voor­beeld van Pater Groenen. Moge hij rusten in vrede!

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.