iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Iconenschilder Geert Hüsstege

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2013
Iconenschilder Geert Hüsstege

Op 3 sep­tem­ber 2013 mocht ik in opdracht een aantal foto’s maken van Geert Hüsstege. Geert is zeer verdiens­telijk iconen­schil­der in Eindhoven.

Voor het jaar van het geloof heeft iconen-atelier Hüsstege 17 iconen geschil­derd rondom het thema geloof. Deze iconen zijn samen­ge­bracht op één groot paneel en tonen de voor­naam­ste gebeurte­nissen uit het leven van Christus met het geloofs­ant­woord van de afge­beelde getuigen. De icoon van de Opstan­ding van Christus staat in het mid­den als kern­punt van het geloof. Samen vormen de iconen een zoek­tocht, een expeditie naar de Persoon van Christus en het ware Gelaat van God.

Met 17 iconen rondom het thema barm­har­tig­heid reisde het atelier door het land tot einde 2015. De icoon van het geloof is gezegend door paus Fran­cis­cus en samen met de icoon van de hoop en de icoon van de barm­har­tige liefde vormt het een drieluik. Dit geschenk wordt aan onze Heilige Vader aange­boden namens de gelo­vi­gen van ons land en Familia Fidei die dit onder­steunen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.