iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Fotoserie opGROEIsymposium 2016

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2016

Een uiterst geslaagd symposium met grote opkomst en inte­res­sante sprekers uit binnen en bui­ten­land vond zater­dag 5 maart 2016 plaats in Hilversum, in het St. Anna­ge­bouw achter de sta­tige Vitus­kerk.

Het was al met al een gevarieerd aanbod van pre­sen­ta­ties door kape­laan Luc Simons, Sophia Kuby en Maureen Altorf naast de boek­pre­sen­ta­tie van het in het Neder­lands ver­taalde boek ‘Sterker dan de haat’ door de auteur Tim Guénard die door Betsaida speciaal naar Neder­land was gehaald.

Gesterkt door een goed ver­zorgde lunch werd na de mid­dag ver­volgd met de work­shops die over het alge­meen goed wer­den ge­waar­deerd. Ook de hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Hendriks, en de pastoor van de Vitus­kerk, pastoor Dresmé, toon­den hun waar­de­ring door hun aanwe­zig­heid.

We kunnen terugkijken op een bui­ten­ge­woon geslaagd symposium!


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.