iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Sacramentsprocessie Den Bosch

gepubliceerd: zondag, 29 mei 2016

De Aloude Broe­der­schap van het Hoog Heilig Sacra­ment orga­ni­seer­de zon­dag 29 mei 2016 de Sacra­ments­pro­ces­sie vanuit de Ka­the­drale Basiliek van Sint Jan Evan­ge­list te ’s-Hertogen­bosch naar het Sint-Jans­cen­trum.

De nieuwe bis­schop van Bisdom ’s-Hertogen­bosch, Mgr. Gerard de Korte, was tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.45 uur hoofd­cele­brant en aan­slui­tend werd een korte pro­ces­sie gehou­den via de Toren­straat, de Hinthamer­straat, het Nachtegaalslaantje en de Papenhulst, naar het Sint-Jans­cen­trum.

In de tuin van het Sint-Jans­cen­trum ston­den een altaar, kande­laars en een paar bid­stoelen klaar en werd nog een korte plech­tig­heid gehou­den. Na de zegen met het Aller­hei­ligste werd de monstrans met het Aller­hei­ligste naar het ta­ber­na­kel in de semi­na­rie­ka­pel gebracht. Daarna was er koffie met cake en -voor de liefhebber- een heer­lijk ijsje!


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.