iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Avond van de Martelaren 2015

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015

“Elk schot sneed als een dolk door mijn ziel. Eén van die kogels was voor mijn vrouw ... ‘Oh God’ hoorde ik haar nog roepen ... en toen een schot. Ik dacht dat ik ter plekke mijn verstand verloor. En tege­lijker­tijd hield iets me rus­tig ... De heilige Geest, denk ik...” Het is een van de ind­ringende en con­fron­terende frag­menten uit de ge­tui­ge­nissen die wer­den voor­ge­le­zen tij­dens de Avond van de Mar­te­la­ren in Am­ster­dam.

In de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam werd op 27 maart de jaar­lijkse avond van de mar­te­la­ren gehou­den, geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood, waarbij in voor­beden en door een aantal ge­tui­ge­nissen de vele chris­te­nen wer­den her­dacht die in het jaar 2014 hun leven hebben gegeven. Onder de ge­tui­ge­nissen dra­ma­tische verhalen die je door de ziel snij­den over mensen die grote moed tonen een­vou­digweg door christen te zijn.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 juni 2019Ontmoetingsdag met Kardinaal Sarah
zaterdag, 13 april 2019Avond van de Martelaren Amsterdam
donderdag, 11 april 2019Avond van de Martelaren Maastricht
dinsdag, 26 maart 2019Avond van de Martelaren Zwolle
donderdag, 21 maart 2013Symposium Kerk in Nood 2013
donderdag, 29 maart 2012Symposium Kerk in Nood 2012
donderdag, 29 maart 2012Avond van de Martelaren 2012
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.