iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 25 juni 2017

Tijdens een indruk­wekkende Eucha­ris­tie­viering in een volle ka­the­draal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burgsteden werden Anton Goos en Teun Warnaar zater­dag 24 juni tot priester gewijd.

De wij­dings­plech­tig­heid werd begeleid met prachtige muziek van het kathedrale koor (magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen zong voor het eerst zelf de Latijnse litanie) er waren 58 priesters gekomen voor de handopleg­ging en daar­naast nog een tiental diakens. In het bij­zon­der vermelden we de pasgewijde Eli Stok van Bisdom Rotter­dam een priester van Bisdom ’s-Hertogen­bosch en twee van het Aarts­bis­dom. De vader van Anton Goos, per­ma­nent diaken, assis­teerde bij de wij­dings­plech­tig­heid.

De bis­schop stelde de nieuwe priesters onder de bij­zon­dere bescher­ming van Maria aan wie hij hen toewijdde. Graag vragen we om gebed voor de neomisten en hun priester­schap.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs
dinsdag, 24 november 2020Dubbele Maagdenwijding
zaterdag, 7 november 2020Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 31 oktober 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña
dinsdag, 7 juli 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo
zondag, 16 juni 2019Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 8 april 2019Diakenwijding Colm Dekker
zondag, 25 november 2018Maagdenwijding Irene Ceelen
zaterdag, 17 november 2018Diakenwijding Heiloo
zondag, 27 mei 2018Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 18 november 2017Diakenwijding Heiloo Fotoserie
maandag, 6 november 2017Diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoserie
dinsdag, 13 juni 2017Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoserie
zondag, 13 november 2016Diakenwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zondag, 6 november 2016Diakenwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 21 mei 2016Priesterwijding Bisdom Den Bosch

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.