iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


KISI Feest Tilburg

gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2017

Thema van het KISI Feest dat jaar­lijks wordt gehou­den was dit jaar ‘Mission: 1’. Van zater­dag 30 sep­tem­ber tot en met zon­dag 1 ok­to­ber 2017 ontmoetten hon­der­den deel­ne­mers elkaar in Tilburg om de zevende editie van het KISI Feest mee te beleven.

Op zon­dag was de pre­sen­ta­tie door Samuel Advies van Het Koffertje van Samuel. Tien koffertjes met allerlei leuke boekjes en reli­gi­euze artikelen trekken van gezin naar gezin om het geloofs- en gebedsleven van de jonge ge­zin­nen een boost te geven. De voor de Eucha­ris­tie­vie­ring aanwe­zige Mgr. Gerard de Korte was van harte bereid om de koffertjes te zegenen en met wij­wa­ter te be­spren­kelen.

Meer in­for­ma­tie

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.