iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Studiedag 10 jaar Radio Maria Nederland

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018

Bij gelegen­heid van het tien-jarig bestaan van Radio Maria Neder­land werd op vrij­dag 2 februari een studie­dag geor­ga­ni­seerd in de bij­zon­dere ambiance van de Verkade­fa­briek te ’s-Hertogen­bosch voor een select gezel­schap.

Sprekers waren Bernhard Mitterrutzner, verant­woor­de­lijke bij de Wereld­fa­mi­lie voor Europa, Wilfred Hardeman, directeur Groot Nieuws Radio, Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van het bisdom waar Radio Maria Neder­land is gestatio­neerd en Eliza Ouds­hoorn, erva­rings­des­kun­dige op het gebied van vrij­wil­li­gers­werk. Dagvoor­zit­ter was Martijn van Helvert, lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 6 februari 2023Jubileum 15 jaar Radio Maria
dinsdag, 10 juli 2018Radio Maria Provincietour Bolsward Fotoserie
maandag, 26 februari 2018Radio Maria Provincietour Heerhugowaard Fotoserie
maandag, 5 februari 2018Jubileumfeest 10 jaar Radio Maria Nederland Fotoserie
zaterdag, 8 juni 2013Lustrum Radio Maria
woensdag, 1 mei 2013Logo’s voor lustrum Radio Maria

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.