iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Voorbereidingsweekend Assisibedevaart

gepubliceerd: zaterdag, 10 maart 2018

Een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers kwam vrij­dag­avond 9 en zater­dag 10 maart 2018 samen in het Juliana­klooster bij het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Zij wer­den uit­ge­breid geïn­for­meerd over o.a. de organi­sa­tie van de bede­vaart en over de hoogte­punten in Assisi.

’s Nachts en tij­dens de pauzes op zater­dag maakten velen van de gelegen­heid gebruik om te bid­den in de Genade­ka­pel waar ‘24 uur met de Heer’ werd gehou­den.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.