iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


USB Sticks tbv fotoserie Assisi

gepubliceerd: donderdag, 7 juni 2018

Van de bisdom­bede­vaart naar Assisi hebben we een foto­se­rie samen­ge­steld van 777 foto’s. Bovendien hebben we keurig een web­pa­gina opgezet waar de foto­se­rie vanaf kan wor­den gedownload. Speciaal voor mensen die aller­gisch zijn voor een down­load­link hebben we bovendien 25 vrolijke USB sticks gere­geld.

Zondag 10 juni, tij­dens de reünie in Heiloo, gaan we zien hoeveel van deze sticks tegen kost­prijs wor­den gekocht. Stiekem zou ik het helemaal niet erg vin­den als er een paar over­blij­ven...

Eerder hebben we op deze web­si­te twee nieuws­be­richten gehad met een kleine selectie van de foto’s.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.