iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Vrijwilligersdag Bisdom Haarlem-Amsterdam

Zaterdag 13 oktober bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo

gepubliceerd: zondag, 14 oktober 2018

Op de datum van het Zonne­won­der van Fatima, 13 ok­to­ber, beant­woord­den vele vrij­wil­li­gers van ons bisdom op de uit­no­di­ging voor een in­spi­ra­tie­dag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

De vrij­wil­li­gers luister­den naar een en­thou­siaste en prak­tische pre­sen­ta­tie van Leo Fijen die, van­wege de grote opkomst, werd ver­plaatst naar de bede­vaart­ka­pel. Daarna vond daar tevens de Eucha­ris­tie­vie­ring plaats. Gesterkt door een goed ver­zorgde lunch kon ’s mid­dags twee keer gekozen wor­den uit een tiental work­shops.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.