iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Installatie nieuwe plebaan Vincent Blom

En presentatie kapelaan Herman Schaepman en receptie

gepubliceerd: zondag, 10 februari 2019

Tijdens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 10 februari 2019 heeft Mgr. Gerard de Korte Vincent Blom geïnstalleerd als nieuwe ple­baan van de Ka­the­drale Basiliek Johannes Evan­ge­list (Sint-Jan) en pastoor van de pa­ro­chies van ’s-Her­to­gen­bosch en omstreken.

Vincent Blom en Herman Schaepman

De voor­ma­lige pastoor van de Sint-Odapa­ro­chie van Sint-Oedenrode, Vincent Blom is vanaf 1 februari 2019 benoemd als ple­baan van de Sint-Jan en pastoor van de beide pa­ro­chies H. Johannes Evan­ge­list en H. Maria die ge­za­men­lijk de Pas­to­rale Eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes vormen. Binnen de pas­to­rale een­heid vallen ’s-Hertogen­bosch, Rosmalen en Empel.

Tege­lijk met de in­stal­la­tie van Vincent Blom werd ook de nieuwe kape­laan Herman Schaepman ge­pre­sen­teerd.

Receptie in het Sint-Jans­cen­trum

Na de in­druk­wek­kende vie­ring in de Sint-Jan werd ie­der­een uitno­digd voor een fees­te­lij­ke receptie in het nabij­ge­le­gen Sint-Jans­cen­trum.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.