iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren

Met indrukwekkende getuigenis van Jim Caviezel

gepubliceerd: zondag, 2 juni 2019

Werk­zaam­he­den aan het spoor en strandtemperaturen weerhiel­den deel­nemers aan de gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren er niet van naar Am­ster­dam te trekken. De volle zaal in de RAI deelde in gebed en zang, aan­ge­vuld met in­druk­wek­kende ge­tui­ge­nissen van de Schotse Mgr. John Keenan en acteur Jim Caviezel.

Een van de hoogte­pun­ten van de dag was het in­druk­wek­kende ge­tui­ge­nis dat Jim Caviezel aflegde over hoe hij op diverse momenten in zijn leven de invloed van Maria heeft ervaren. De acteur die wellicht het meest bekend is van zijn rol als Jezus Christus in de legenda­rische film van regiseur Mel Gibson ‘The Passion of The Christ’ sprak onder andere over hoe deze rol hem nog meer heeft laten groeien in geloof.

De gebeds­dag werd extra luister bij­ge­zet door prach­tige zang van het koor dat wordt gevormd door de zusters zijn van de Familie van Maria die de zorg dragen voor de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren te Am­ster­dam. Bovendien zong de jonge Alkmaarse soliste Sterre van Boxtel (bijna 15) begeleid door pianist Laurence Fierens tij­dens het Rozen­krans­ge­bed. Na afloop nam ze daarvoor een ver­diende staande ovatie in ont­vangst.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.