iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Parochieblad Franciscusparochie Bommelerwaard

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2019

Zoals gebruike­lijk heeft de heilige Fran­cis­cus­paro­chie van de Bom­me­ler­waard een eigen pa­ro­chie­blad. Al acht jaar wordt het boekje netjes opgemaakt door iMoose. Werd het blaadje tot nu toe binnenin zwart/wit gedrukt, vanaf de kersteditie zullen de pa­ro­chie­bla­den in z'n geheel in kleur wor­den gedrukt!

Vier maal per jaar wor­den 48 bladzij­den A5 gevuld met o.a. nieuws, wetens­waar­dig­he­den, aan­kon­di­gingen, vie­rin­gen en een kin­der­pa­gina. En hoewel de samen­le­ving steeds digitaler wordt, heeft het pa­ro­chie­bestuur terecht besloten om het pa­ro­chie­blad als be­lang­rijk medium te behou­den. Maar omdat beeld en kleur in com­mu­ni­ca­tie steeds be­lang­rijker wordt, kan vanaf heden geheel in kleur wor­den opgemaakt. Dat biedt leuke, nieuwe moge­lijk­he­den.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.