iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Jubileum Mgr. Lescrauwaet 25 jaar bisschop

gepubliceerd: zondag, 8 februari 2009

Met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal van ‘s-Hertogen­bosch heeft mgr. dr. J. F. Lescrauwaet op zon­dag 8 februari zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum gevierd. De vroe­gere hulp­bis­schop van Haar­lem werd geassis­teerd door de bis­schop­pen Hurkmans (Den Bosch), Van Luijn (voor­zit­ter bis­schop­pen­con­fe­ren­tie), Van de Hende (Breda) en De Jong (hulp­bis­schop Roermond). Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was vica­ris-generaal mgr. drs. M. de Groot aanwe­zig.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.