iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma

gepubliceerd: zondag, 22 mei 2022

Zondag 22 mei 2022 werd een nationale dank­vie­ring gevierd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch voor de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma op 15 mei. Kar­di­naal Eijk was hoofd­cele­brant en vele bis­schop­pen en pries­ters con­ce­le­breer­den.

Uit Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, waar Titus geboren is, was onder andere Mgr. Ron van den Hout. Uit Bisdom Roemond was Mgr. Everard de Jong aanwe­zig. Uit Utrecht waren er behalve kar­di­naal Wim Eijk tevens beide hulp­bis­schoppen, Mgr. Woorts en Mgr. Hoogen­boom. En van Den Bosch waren de bis­schop Mgr. Gerard de Korte en emeritus bis­schop Mgr. Anton Hurkmans aanwe­zig. Bovendien waren de prior-generaal en de provinciaal van de carmelieten en de chargé d'affaires van de Apos­to­lische Nuntiatuur mgr. Giancarlo Dellagio­vanna aanwe­zig.

Nabij het altaar staat een buste van Titus Brandsma opge­steld en tij­dens de vie­ring werd daar een relikwie bijge­plaatst in de vorm van een stukje stof van een kleed dat Titus heeft gedragen in het con­cen­tratie­kamp. Later dit jaar zal in de Sint-Jans­kathe­draal een nieuw beeld wor­den ont­huld waarin het relikwie zal wor­den beves­tigd.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.