iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Fotoboek jubileum Willibrordseminarie

gepubliceerd: woensdag, 30 november 2022

Het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft 14 no­vem­ber 2022 fees­te­lijk het 25-jarig jubileum gevierd. Daarbij is onder andere een foto­boek ge­pre­sen­teerd met een flink aantal van mijn foto's. Het is een prach­tige her­in­ne­ring aan 25 jaar ge­schie­de­nis.

Het boek is samen­ge­steld door com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Impulsar en pastoor Jim Schil­der heeft redactie gevoerd over de teksten. Het foto­boek is verkrijg­baar in de Oesdomwinkel van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Het kan tevens wor­den besteld bij het semi­na­rie via tele­foon­num­mer:

  • Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord
    072 - 505 1288 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.