iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans

gepubliceerd: zaterdag, 26 augustus 2023

In een volle ka­the­draal heeft mgr. Hurkmans zater­dag 26 au­gus­tus zijn zilveren bis­schops­jubi­leum gevierd. In de preek gaf hij een ge­tui­ge­nis en een inkijkje in zijn per­soon­lijk ge­loofs­le­ven.

Na de H. Mis, in aanwe­zig­heid van mede-bis­schop­pen, leden van de Ridderorde van het Heilig Graf en een grote ver­te­gen­woor­diging van de Brabantse Schutters­gil­den, volgde een drukbe­zochte receptie in de tuin van het Sint-Jans­cen­trum.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.