iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Kruisbanners voor ’t Bruurke van Megen

gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024

In 2023 is het zalig­ver­kla­rings­pro­ces van Everardus Witte, in de volksmond beter bekend als ’t Bruurke van Megen, offi­cieel heropend. Om hier aan­dacht aan te schenken heeft de com­mis­sie die zich hiermee bezighoudt een achttal kruisbanners laten maken. U kunt ze tegen­ko­men in Megen, ’s-Hertogen­bosch en Alkmaar.

Een X-banner, in katho­lie­ke kringen ook wel kruisbanner genoemd, is een aan­trek­ke­lijk alterna­tief voor een rolbanner. Het voor­deel is dat de eind­ge­bruiker een­vou­dig een andere banner op de stan­daard kan spannen. Je hoeft dan alleen een nieuw banner te be­stel­len en kunt de stan­daard her­ge­bruiken - een duurzame oplos­sing. Een kruisbanner neemt wel wat meer plek in beslag, maar dat is in kerken meestal niet zo'n probleem.

Meer over het zalig­ver­kla­ring­pro­ces staat te lezen op:
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.